Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST

RULES OF THE COMPETITION IN ENGLISH – CLICK HERE

REGULAMIN KONKURSU

1. Cel Konkursu
Celem Międzynarodowego Konkursu Win TUCHOVINICONTEST zwanego dalej „Konkursem”, jest porównanie, ocena i promocja win uzyskanych z odpornych odmian winorośli, tak zwanych mieszańców albo hybryd.

2. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Data i miejsce Konkursu
Konkurs odbędzie się w dniach 4-5 sierpnia 2023 roku w Tuchowie, a ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 6 sierpnia 2023 r. podczas 7. Międzynarodowego Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST.

4. Warunki uczestnictwa
Wino do Konkursu może zgłosić każdy producent lub dystrybutor wina, z jakiegokolwiek kraju świata, zwany dalej „Zgłaszającym”, który zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu. Każdy Zgłaszający może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę win. Do konkursu mogą być zgłaszane wina, które zostały uzyskane z tak zwanych odpornych odmian winorośli (PIWI), a także kupaże, w których wina z tych odmian stanowią nie mniej, niż 50 procent objętościowych. Również możliwe jest zgłaszanie win z odmian Vitis Vinifera.

Aby zgłosić wino do konkursu należy spełnić wszystkie poniższe warunki:
– dla każdej zgłoszonej do Konkursu próbki wina należy najpóźniej do dnia 28 lipca 2023 r. przesłać prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszenia Próbki Wina dostępny tutaj – kliknij, aby przejść do formularza.
– próbkę wina należy najpóźniej do dnia 28 lipca 2023 r. roku doręczyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów,
– każda próbka wina zgłoszona do Konkursu powinna składać się z czterech (4) butelek o pojemności 0,75 litra lub większej, albo odpowiedniej liczby mniejszych butelek o łącznej pojemności nie mniejszej niż 3 litry (np. 6 butelek o pojemności 0,5 litra, 8 butelek o pojemności 0,375 litra, etc.), określanych dalej jako „próbki”,
– każda próbka, a także każda butelka z osobna, powinna być czytelnie oznaczona z podaniem nazwy wina, nazwy winnicy lub nazwiska producenta oraz symbolu właściwej kategorii wina, zgodnie z punktem 7.

Próbki niewłaściwie lub nieczytelnie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Zgłoszone i nadesłane próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Koszt dostarczenia próbek ponosi Zgłaszający. Opakowanie każdej próbki należy czytelnie oznaczyć „VII Konkurs Win Tuchów 2023”. Próbki przysyłane z zagranicy powinny mieć dodatkowe oznakowanie „Samples of no commercial value”. Dla potrzeb formalności celnych prosimy dołączyć do każdej próbki fakturę proforma o wartości 1,00 euro.

Udział w Międzynarodowym Konkursie Win TUCHOVINICONTEST jest bezpłatny.

5. Skład Jury Konkursu
Wina zgłoszone do konkursu będą oceniane przez komisję (lub więcej komisji, w zależności od ilości zgłoszonych próbek) składającą się z 4 – 7 uznanych degustatorów krajowych i z zagranicy, posiadających profesjonalne przygotowanie do oceny wina.

6. Ocena win zgłoszonych do Konkursu
Wina będą oceniane według 100-punktowej skali ocen, przy pomocy arkuszy oceny wina. Końcową punktację danego wina oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez poszczególnych jurorów, po uprzednim odrzuceniu ocen skrajnych. W przypadku, gdy najwyższa liczba punktów jest przyznana więcej niż jednemu winu, wówczas brane są pod uwagę oceny wszystkich członków Jury.


Wszystkie próbki win są oceniane anonimowo i serwowane z zakrytych butelek, oznaczonych numerem ewidencyjnym. O kolejności serwowania poszczególnych próbek decyduje: kategoria wina, rocznik, zawartość cukru resztkowego i zawartość alkoholu. Do wiadomości jurorów podaje się jedynie kategorię danego wina, według klasyfikacji przedstawionej w punkcie 7 oraz rocznik.

7. Kategorie ocenianych win
Zgłoszone do konkursu wina są oceniane w ramach następujących kategorii:
(kat. B) -> wina białe wytrawne i półwytrawne (do 18g/L)
(kat. R) -> wina różowe wytrawne i półwytrawne (do 18g/L)
(kat. C) -> wina czerwone wytrawne i półwytrawne (do 18g/L)
(kat. S) -> wina słodkie i półsłodkie (powyżej 18g/L)
(kat. MT) -> wina musujące tradycyjne (bez limitu cukru resztkowego)
(kat. MP) -> wina musujące naturalne Pet-Nat (bez limitu cukru resztkowego)
(kat. SP) -> wina specjalne pomarańczowe (bez limitu cukru resztkowego)

8. Nagrody i wyróżnienia
Na podstawie uzyskanych ocen dla poszczególnych win przyznawane są następujące medale:
Wielki złoty medal -> dla win które uzyskały ocenę co najmniej 92 punkty,
Złoty medal -> dla win które uzyskały ocenę co najmniej 86 punktów,
Srebrny medal -> dla win które uzyskały ocenę co najmniej 82 punkty,
Brązowy medal -> dla win które uzyskały ocenę co najmniej 80 punktów

Jeżeli w danej kategorii przedstawiono do oceny co najmniej 5 próbek, najwyżej ocenione wino w tej kategorii otrzymuje tytuł Championa.
Niezależnie od wymienionych wyżej medali i wyróżnień Jury może przyznawać nagrody specjalne. Decyzje Jury są ostateczne.

9. Inne postanowienia
Wina wyróżnione tytułem Championa, medalem lub inną nagrodą będą mogły być oznaczone stosownymi nalepkami lub nadrukiem na etykiecie. Producenci lub dystrybutorzy, którzy zgłosili do Konkursu nagrodzone wina otrzymają od organizatorów wzory odpowiednich oznaczeń.

Wyniki Konkursu będą ogłoszone podczas festiwalu w dniu 6 sierpnia 2023 r., opublikowane na stronie internetowej www.tuchovinifest.com oraz będą przekazane do opublikowania ogólnopolskim i regionalnym mediom.

Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie powyższego regulaminu.

Wyniki poprzednich konkursów:
I Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2016
II Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2017
III Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2018
IV Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2019
V Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2021
VI Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2022
VII Międzynarodowy Konkurs Win TUCHOVINICONTEST 2023

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.

View more
Akceptuję