Polityka prywatności

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY
MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU WINA TUCHOVINIFEST

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona internetowa www.tuchovinifest.com prowadzona jest przez Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, nr NIP 873-10-10-365, nr REGON 000527807, e-mail kontaktowy: um@tuchow.pl

2. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia mają następujące definicje:
a) UM Tuchów – właściciel strony internetowej www.tuchovinifest.com to Gmina Tuchów, Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, nr NIP 873-10-10-365, nr REGON 000527807.
b) Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępna jest Strona.
c) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.tuchovinifest.com.
d) Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
e) Regulamin/Polityka prywatności – niniejszy dokument.

DZIAŁ II
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi dostępne w ramach Strony mają charakter bezpłatny.

2. UM Tuchów udostępnia Użytkownikom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) możliwość przeglądania Strony,
b) możliwość przesyłania informacji
c) możliwość skorzystania z formularza kontaktowego/napisania maila na podany adres e-mail.

DZIAŁ III
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania ze Strony niezbędnymi są:
a) posiadanie dostępu do internetu,
b) posiadanie adresu e-mail (w przypadku przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, korzystania z formularza kontaktowego),
c) zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0),
d) akceptacja plików „cookies”,

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez:
a) podejmowanie działań (w tym dostarczanie treści) o charakterze przemocy, nienawiści, pornografii, dyskryminacji rasowej, dyskryminacji kulturowej, dyskryminacji etnicznej, dyskryminacji religijnej oraz naruszających normy społeczne, normy moralne, zasady netykiety,
b) dostarczanie treści propagujących alkohol, środki odurzające oraz narkotyki,
c) dostarczanie treści naruszających prawem chronione dobra osób trzecich, w tym majątkowe lub osobiste prawa autorskie oraz tajemnicę korespondencji,
d) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
e) działania i czynności mogące utrudniać i destabilizować działanie Strony, w tym działania i czynności uniemożliwiające korzystanie ze Strony, działania i czynności w postaci ingerencji w zawartość i charakter techniczny Strony.

DZIAŁ IV
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest z chwilą wejścia na Stronę, a rozwiązywana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez opuszczenie Strony. Wszystkie usługi dostępne na Stronie mają charakter nieodpłatny.

DZIAŁ V
REKLAMACJE

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłaszać na piśmie na adres UM Tuchów, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: um@tuchow.pl

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika odwiedzającego Stronę.

3. UM Tuchów rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

DZIAŁ VI
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Tuchowa z siedzibą przy ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych – adres e-mail: iod@tuchow.pl.

3. Dane osobowe (m. in. t.j. imię, nazwisko, wizerunek, adres e-mail) przetwarzane są w następujących celach:
a) w związku z korespondencją,
b) dla potrzeb technicznych i statystycznych Strony,
c) dla potrzeb związanych z organizowanymi konkursami ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) dla potrzeb związanych z koniecznością oznaczenia autorów przesłanych zdjęć i/lub materiałów wideo ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje osobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

5. Dane zostały pozyskane przez administratora od Użytkownika/osoby trzeciej w związku z celem określonym w punkcie 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w punkcie 3.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być: osoby odwiedzające Stronę.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.

8. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych (jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki zawarte w RODO).

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

10. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.           

11. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie to narusza przepisy RODO.

COOKIES:

1. Burmistrz Tuchowa informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) Dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b) Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

2. Burmistrz Tuchowa Tuchów informuje, że w ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
a) Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
b) Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez wiodących producentów przeglądarek internetowych:
a) Firefox
b) Internet Explorer
c) Chrome
d) Safari
e) Opera.

5. Burmistrz Tuchowa Tuchów oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

DZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.04.2023 roku.

Czym są pliki cookies?
Cookies to dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych tworzonych przez serwery WWW, które następnie są wysyłane do przeglądarki internetowej i zapisywane na dysku po stronie użytkownika.

Do czego nasz serwis używa cookies?
Plików cookies używamy w celu:
– dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika
– prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin serwisu
– optymalizacji serwisu do przeglądarki internetowej, w której jest uruchamiany po stronie użytkownika

Rodzaje plików cookies używane w naszym serwisie
sesyjne – to rodzaj cookies tymczasowych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika aż do momentu zamknięcia sesji lub wyłączenia przeglądarki
stałe – to pliki cookies, które są przechowywane po stronie użytkownika aż do czasu ich wygaśnięcia który może być różny dla różnych cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich z urządzenia przez użytkownika.

W jaki sposób usunąć pliki cookies?
Pliki cookies z reguły są zapisywane w miejscu wskazanym przez przeglądarkę internetową. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w sposób zgodny z własnymi preferencjami dotyczącymi plików cookies. Może je zablokować lub permanentnie usunąć.

Sposób zarządzania plikami cookies i metody ich usuwania są zależne od producenta przeglądarki internetowej.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.

View more
Akceptuję