Regulamin festiwalu

Regulamin uczestnictwa w VII Międzynarodowym Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST w dniach 3-4 sierpnia 2024 r.

Organizatorzy:
Dom Kultury w Tuchowie
Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy

1. Warunkiem udziału w 8. Międzynarodowym Festiwalu Wina TUCHOVINIFEST jest wypełnienie formularza on-line.
Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do wyczerpania powierzchni wystawowej, jednak nie dłużej niż do dnia 26 lipca 2024 r.

Wypełnienie formularza on-line nie jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w Festiwalu. Organizatorzy skontaktują się z uczestnikami i potwierdzą uczestnictwo w Festiwalu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyjmowania zgłoszeń po terminie.

2. Prezentacje winnic, degustacje oraz sprzedaż wina oraz innych artykułów odbywać się będzie na rynku w Tuchowie (ul. Rynek 1) w dniu 3 sierpnia w godz. 14:00 – 22:00 i 4 sierpnia w godz. 14:00 – 20:00.

3. Lokalizację i rozmieszczenie oraz rodzaj poszczególnych stanowisk wystawienniczych określają Organizatorzy na podstawie kolejności napływu zgłoszeń oraz warunków technicznych terenu imprezy.
Organizatorzy informują, że sponsorzy Festiwalu oraz winnice biorące udział w Międzynarodowym Konkursie Win TUCHOVINICONTEST posiadają pierwszeństwo w rezerwacji przestrzeni wystawowej.

4. Organizatorzy zapewniają zadaszone stoisko z dostępem do energii elektrycznej i podstawowym wyposażeniem (stół, krzesła). Uwaga: należy zgłosić zapotrzebowanie na energię elektryczną podczas wypełniania formularza on-line.

Wystrój stoiska oraz wszelkie dodatkowe wyposażenie zapewniają uczestnicy we własnym zakresie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy.
Za wszelkie rzeczy pozostawione na stoisku odpowiada wyłącznie Wystawca.

5. Wystawca zobowiązuje się do przygotowania ekspozycji w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu zwiedzających.

6. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stanowisku. Działania promocyjne nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających.

7. Opłata wpisowa wynosi:

  • 1 dzień wystawowy – opłata 300 zł za obsługę stoiska we wspólnym namiocie wystawowym
    (stół, ławka, dostęp do energii elektrycznej, dostęp do lodówek i lodu kostkowanego, zagospodarowanie odpadów)
  • 2 dni wystawowe – opłata 500 zł za obsługę stoiska we wspólnym namiocie wystawowym
    (stół, ławka, dostęp do energii elektrycznej, dostęp do lodówek i lodu kostkowanego, ochrona w nocy, zagospodarowanie odpadów)
  • stoisko wystawiennicze produktów lokalnych i rzemiosła artystycznego (z własnym namiotem, bez dostępu do prądu, stołu, ławki, dostęp do lodówek i lodu kostkowanego, zagospodarowanie odpadów) – opłata 200 zł za obsługę stoiska
  • brak opłaty za obsługę stoiska w przypadku udziału wystawcy w Międzynarodowym Konkursie Win TUCHOVINICONTEST (zgłoszenie do konkursu minimum 3 win). Kliknij, aby zapoznać się z regulaminem konkursu win.

od Wystawcy, płatne do 26 lipca 2024 r. na konto Organizatora:

DOM KULTURY W TUCHOWIE
UL. CHOPINA 10
33 – 170 TUCHÓW

Tytuł przelewu: udział w festiwalu TUCHOVINIFEST

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/Tuchów 28 8627 0001 2002 9000 2834 0005

8. Wystawca powinien posiadać wpis do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako producent wina.

9. Winiarze prowadzący sprzedaż wina zobowiązani są do wystąpienia o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych do Urzędu Miejskiego w Tuchowie najpóźniej do 19 lipca 2024 r. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych

Na stoisku, w widocznym miejscu, należy umieścić cennik poszczególnych win za butelkę.

Nie zastosowanie się do w/w zakazu może skutkować wykluczeniem oraz sankcjami zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

10. Wszystkich winiarzy obowiązuje bezwzględny zakaz podawania i sprzedawania wina osobom poniżej 18 roku życia.

11. Wystawca zgłaszający się na imprezę jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie przez Organizatorów materiałów filmowych oraz fotograficznych, które bez ograniczeń będą mogły być wykorzystane w celach informacyjno – promocyjnych.

12. W przypadku rezygnacji z udziału Wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora w formie pisemnej e-mailowo na adres kultura@dktuchow.pl lub w wersji papierowej na adres: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.

13. Administratorem danych osobowych uczestników Festiwalu i innych osób związanych z realizacją Festiwalu jest Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel. 14 6525 436, e-mail: kultura@dktuchow.pl.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 poz. 1000 i inne.

14. Szczegółowe informacje w aspekcie przetwarzania danych osobowych znajdują się w informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

15. Przystępując do udziału w Festiwalu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (m. in. imienia, nazwiska i wizerunku) w celach promocyjno-informacyjnych, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez uczestnika Festiwalu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.

View more
Akceptuję